Tři důvody, proč jsou metody měření vodních ploch a těles extrémně důležité pro naši bezpečnost

Pokud je na zemi nějaký element, který se nám nikdy nepodaří zkrotit, tak je to právě voda. Voda má neuvěřitelnou sílu a moc vzít si vše, co potřebuje, a doslova se před ničím nezastaví. Z toho důvodu se voda stala pro lidstvo i velkým strašákem.

V dnešní době nám moderní digitální technologie umožňují využívat speciální přístroje, které umožňují velmi podrobné sledování vodních těles po celém světě. Dnes se zaměříme na tři důvody, proč právě takové sledování může být extrémně důležité.

Hlídání hladiny vodních ploch

V případě naší republiky se hlídání hladiny velkých vodních ploch provozuje hlavně na přehradách, kde se jistí adekvátní odtok a přítok vody. K měření hladiny podzemní vody postačí i klasický ruční hladinoměr. Pro měření hladiny velkých vodních ploch jsou ale využívány specifické hladinoměry, s nejmodernějšími technologiemi, často napojené na další přístroje.

Pohled tam, kam lidské oko nedohlédne

Co když ale potřebujeme přesně znát hloubku některého vodního tělesa v konkrétních místech? Dobře, u menších vodních ploch to zvládneme ručně. Co ale jezera, moře či dokonce oceány?

V oboru zvaném batymetrie dokáží odborníci mapovat dno, břehy a profil řeky nebo vodních ploch. V našich podmínkách je to zejména monitoring a mapování dna vodních nádrží a řek. Po celém světě mohou specialisté změřit hloubku a jsou nezastupitelní hlavně v oblastech seismických podmořských pásů, kde lze předvídat možné otřesy, a dokonce i vyvolané tsunami.

Průtok dokáže prozradit mnohá nebezpečí

Průtok potoků a řek se měří pomocí elektromagnetických nebo žlabových průtokoměrů. Ačkoliv je zařízení poměrně jednoduché, rozhodně není radno podceňovat výsledky, které díky němu získáme. Základním výstupem je totiž síla průtoku vodního tělesa. Automatické dynamometry mohou tak na dálku informovat například o tom, že se zvyšuje průtok některých toků. To je velmi důležité například při intenzivních deštích. Ještě dříve, než dojde ke zjevnému zvýšení hladiny, existuje možnost, jak varovat a předvídat případné povodňové stavy a nebezpečné události na řekách a říčkách.