Jak funguje čtení QR kódů a proč jsou tak moc rozšířené?

Čtení QR kódů jako takových je rozhodně jednou z věcí, které z nich dělají obrovské konkurenty všem technologiím, které by se pokusily nahradit jejich místo. Jednoduché načtení pomocí chytrého telefonu je zkrátka geniální záležitostí.

Jenom málokdo ale ví, co všechno se děje na pozadí samotného QR kódu v moment, kdy se načítá. A přesně na to, jak se dostanete od pár čtverečků k výsledku si řekneme dnes.

První detekce a postupné dekódování

Čtečka QR kódu nejprve vyhledá oblast, kde by se QR kód měl nacházet. Používá různé techniky detekce jako rozpoznávání hran a analýzu kontrastu, aby identifikovala čtvercový obrazec QR kódu. Jakmile je oblast QR kódu detekována, čtečka provede zarovnání, aby zjistila úhel a perspektivu QR kódu. To je důležité pro správné dekódování dat. Následuje fáze dekódování vzoru QR kódu. Čtečka analyzuje vzory v dynamických QR kódech a převádí je na binární data (jedničky a nuly), což odpovídá konkrétním informacím zakódovaným v QR kódu.

Ne vždy jde všechno hladce

Ačkoliv jsou samotné QR kódy velice spolehlivé a vždy jsou tvořeny spolehlivým generátorem QR kódů, tak se mohou vyskytnout potíže. I proto QR kódy obsahují speciální mechanismus pro detekci a opravu chyb, které mohou vzniknout při čtení. Čtečka používá tyto redundantní informace ke zjištění a opravě případných chyb, což zajišťuje přesnost dekódování.

Finální zobrazení výsledných dat

Po dekódování QR kódu se čtečka zaměřuje na extrahování samotných dat. Tato data mohou obsahovat text, odkazy, číselné hodnoty nebo jiné informace, které byly do QR kódu zakódovány. Tím jsou si QR kód a běžný čárový kód od sebe odlišné. U klasického čárového kódu totiž automaticky očekáváme jenom jeden typ možných dat. Nakonec čtečka vykresluje extrahovaná data podle jejich určení.

Pokud se jedná o URL adresu, čtečka může otevřít webový prohlížeč a zobrazit příslušnou stránku. Pokud jsou to textová data, čtečka je zobrazí nebo umožní uživateli provést s nimi další akce. Pro tvůrce samotného kódu je tak celá řada možností, co do něj nakonec může ukrýt a jak tak může nakládat uživatel s poskytnutými daty.