Statické a dynamické čiarové kódy

Čiarové kódy sú v dnešnom svete nenahraditeľnou technológiou. Ide o schopnosť jednoznačne identifikovať informácie, ako je výrobca, dodávateľ, cena a parametre výrobku, alebo dokonca identifikovať platby, a to na lokálnej aj globálnej úrovni.

Spočiatku na tieto účely existovali len špeciálne statické čiarové kódy. Digitalizácia a modernizácia spoločnosti však dala vzniknúť kódom, ktoré zďaleka nie sú statické. Ide predovšetkým o dynamické QR kódy.

Ako fungujú statické čiarové kódy?

Statický čiarový kód má dve kľúčové kritériá. Prvým kritériom je skutočne prísne dodržiavanie formy samotného kódu. Nenájdete tu rôzne farby, dodatočné tvary ani nič podobné. Kód je jednoducho presne taký, aký je potrebný na konkrétny účel. Práve pre tieto vlastnosti sa statické čiarové kódy používajú v obchode a doprave, kde sú pre ne potrebné špecifické čítačky.

Druhou podstatnou podmienkou je, že sa vzťahujú na statické údaje. Každý kód je teda viac-menej jedinečný identifikátor, ktorý sa potom vzťahuje na údaje, ktoré sú vopred určené a následne sa nemenia. To je užitočné napríklad na identifikáciu dopravcov alebo výrobcov, ale inde to môže byť nedostatočný a zastaraný prístup.

Dynamické čiarové kódy

Naproti tomu dynamické čiarové kódy ponúkajú značnú voľnosť. Napríklad ich možnosť grafického prispôsobenia môže byť dôvodom, prečo sú dynamické QR kódy také populárne. Okrem toho je však dôležité, že sa môžu meniť informácie na pozadí. Kód je teda viac-menej pevným odkazom na miesto, ale to, čo vo svojej podstate obsahuje, sa môže meniť. Pointa je v tom, že v prvom rade ponúka oveľa viac možností prispôsobenia.

Ako sa čiarové kódy všeobecne vytvárajú?

Vo všeobecnosti sa vytvárajú pomocou generátorov. Výhodou QR kódov je skutočnosť, že bežne môžete nájsť voľne dostupný generátor QR kódov, ktorý však skutočne funguje. To automaticky zvyšuje popularitu QR kódov. V opačnom prípade musíte kódy zakúpiť od registrátora, ktorý sa postará aj o ukladanie ich obsahu do databáz, zabezpečenie a všetko ostatné.